top of page
1691768367205_edited.jpg

Stanka Somorová (Angličtina pre Dospelých) - riaditeľka

​Narodila sa v Spišskej Novej Vsi. Vyštudovala Univerzitu Komenského v Bratislave v odbore učiteľstvo: anglický jazyk a literatúra/slovenský jazyk a literatúra a odbor Aplikovaná anglická lingvistika na univerzite UNED v Madride.

Taktiež absolvovala Erasmus pobyt na univerzite v Jyväskylä (Fínsko), kde študovala medzikultúrnu komunikáciu. Získala certifikát C2 v angličtine a C1 v španielčine. Má bohaté skúsenosti s rôznymi vekovými kategóriami (od 9 mesiacov do 65+ rokov).

Je certifikovaná koučka a poskytuje koučovanie v rôznych životných oblastiach (viac info TU). V oblasti školstva a osobného rozvoja pôsobí viac ako 12 rokov. Riadi sa heslom: "Každú zmenu, ktorú v živote chceme, je potrebné začať od seba samého a prebrať zodpovednosť za svoj život."

1691740806918.JPEG

Veronika Rabatinová (Angličtina pre Deti a Teenagerov)

Žije v malebnej dedinke Lúčka, pri Spišskom Podhradí. Vyštudovala Univerzitu Mateja Bella v Banskej Bystrici odbor prekladateľstvo a tlmočníctvo. Študovala a pracovala v Oxforde, kde získala certifikát C1 z anglikého jazyka. Popri výchove svojich troch detí našla čaro v učení angličtiny deti a mládeže.

Svoje bohaté skúsenosti nabrala počas učenia v súkromnej škole ako bilinguálna učiteľka, sprievodkyňa v Montessori škole a tiež pôsobila v jazykových školách. Získala certifikát Rešpektuj a buď rešpektovaný a Montessori základný modul. Absolvovala inovatívne vzdelávanie v oblasti prípravy digitálneho obsahu pre dištančné a prezenčné vyučovanie. Vo svojom učení používa metódu CLIL Content and Language Integrated learning, kde sa deti venujú konkrétnym aktivitám a nevnímajú, že sa učia cudzí jazyk.
Jej obľúbeným heslom je: “Hlavným cieľom vzdelávania je snaha vychovávať z detí pozitívne zmýšľajúcich ľudí, ktorí sú schopní robiť a uskutočňovať nové veci, nielen opakovať to, čo dokázalí predošlé generácie.”

1656423753925_edited.jpg

Sergio Salgado (Španielčina) - riaditeľ

Narodil sa v Seville (Španielsko). Vyštudoval filológiu na Univerzite v Seville a dramatické umenie ESAD v Seville a Madride. Pracoval ako učiteľ angličtiny a dramatického krúžku v medzinárodnej škole Mirabal v Madride a ako školiteľ medzinárodnej spoločnosti MAECENAS, ktorá sa špecializuje na vzdelávanie na báze projektov, kooperatívne vzdelávanie, hodnotiace techniky a flipped classroom. Absolvoval posgraduálne štúdium v programe "Inovácie a metodológie aplikované na vzdelávanie"(Univerzita Salle v Madride), v ktorom neskôr pôsobil aj ako učiteľ. Je taktiež režisérom a dramatikom divadelnej spoločnosti TERCIO SENTIDO. Je taktiež certifikovaný kouč (viac info TU).

Jeho vášňou je vzdelávanie a inovácie. Z tohto dôvodu venuje veľkú časť svojho času vzdelávaniu učiteľov, pretože si myslí, že v ich rukách máme kľúč k zlepšeniu kvality vzdelávania.

20230130_115729_edited.jpg

Stanka Kostelníková (Nemčina)

Jej rodiskom je dedinka Spišský Štiavnik.  Absolvovala štúdium na popradskom nemecko-slovenskom bilingválnom gymnáziu, počas ktorého sa zúčastnila pobytu v nemeckom Westerstede. Na bakalárske štúdium germanistiky a slovakistiky nadväzovalo magisterské štúdium učiteľstva na UPJŠ v Košiciach (aprobácia slovenský jazyk a lit. - nemecký jazyk a lit.). Počas štúdia na univerzite sa venovala práci v Rakúskej knižnici pri UK UPJŠ.  Okrem toho našla uplatnenie v košickej jazykovej agentúre, kde učila nemecký jazyk a slovenčinu ako cudzí jazyk. Po dvojnásobnej rodičovskej dovolenke ostala verná učiteľstvu. 

Eva Hudáková_edited.jpg

Eva Hudáková (Francúzština)

Vyštudovala učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v odbore francúzsky jazyk a literatúra - dejepis. Učenie sa cudzích jazykov je jej celoživotnou vášňou, preto rozšírenie kvalifikácie o španielsky jazyk bolo pre ňu novou výzvou. A keďže ju fascinuje história, tak si vzdelanie doplnila aj o štúdium archívnictva a pomocných vied historických.

Počas svojej pedagogickej kariéry získavala skúsenosti v rôznych vzdelávacích inštitúciách - univerzita, bilingválne gymnázium, klasické gymnázium, osemročné gymnázium a štátna jazyková škola.

Každý študent je pre ňu výnimočný, má svoju osobnosť, svoj učebný štýl a špecifické záujmy. Preto je jej prioritou prispôsobiť obsah kurzu aktuálnym potrebám a individuálnemu tempu študenta.

Celý život sa učí a hlavne rada učí! Riadi sa heslom, podľa ktorého "NIČ NIE JE NEMOŽNÉ, LEN TREBA CHCIEŤ!".

bottom of page