top of page
FB.JPG

Stanka Somorová (Angličtina)

​Narodila sa v Spišskej Novej Vsi. Vyštudovala Univerzitu Komenského v Bratislave v odbore učiteľstvo: anglický jazyk a literatúra/slovenský jazyk a literatúra a odbor Aplikovaná anglická lingvistika na univerzite UNED v Madride.

Taktiež absolvovala Erasmus pobyt na univerzite v Jyväskylä (Fínsko), kde študovala medzikultúrnu komunikáciu. Získala certifikát C2 v angličtine a C1 v španielčine. Má bohaté skúsenosti s rôznymi vekovými kategóriami (od 9 mesiacov do 65+ rokov).

Je certifikovaná koučka a poskytuje koučovanie v rôznych životných oblastiach (viac info TU). V oblasti školstva a osobného rozvoja pôsobí viac ako 12 rokov. Riadi sa heslom: "Každú zmenu, ktorú v živote chceme, je potrebné začať od seba samého a prebrať zodpovednosť za svoj život."

1656423753925_edited.jpg

Sergio Salgado (Španielčina)

Narodil sa v Seville (Španielsko). Vyštudoval filológiu na Univerzite v Seville a dramatické umenie ESAD v Seville a Madride. Pracoval ako učiteľ angličtiny a dramatického krúžku v medzinárodnej škole Mirabal v Madride a ako školiteľ medzinárodnej spoločnosti MAECENAS, ktorá sa špecializuje na vzdelávanie na báze projektov, kooperatívne vzdelávanie, hodnotiace techniky a flipped classroom. Absolvoval posgraduálne štúdium v programe "Inovácie a metodológie aplikované na vzdelávanie"(Univerzita Salle v Madride), v ktorom neskôr pôsobil aj ako učiteľ. Je taktiež režisérom a dramatikom divadelnej spoločnosti TERCIO SENTIDO. Je taktiež certifikovaný kouč (viac info TU).

Jeho vášňou je vzdelávanie a inovácie. Z tohto dôvodu venuje veľkú časť svojho času vzdelávaniu učiteľov, pretože si myslí, že v ich rukách máme kľúč k zlepšeniu kvality vzdelávania.

bottom of page