jazykova skola snv angličtina španielčina spisska nova ves Sonder School

Stanka Somorová

Spoluzakladateľka Sonder School

​Narodila sa v Spišskej Novej Vsi v decembri 1986. Vyštudovala Univerzitu Komenského v Bratislave v odbore učiteľstvo: anglický jazyk a literatúra/slovenský jazyk a literatúra a odbor Aplikovaná anglická lingvistika na univerzite UNED v Madride.

Taktiež absolvovala Erasmus pobyt na univerzite v Jyväskylä (Fínsko), kde študovala medzikultúrnu komunikáciu. Získala certifikát C2 v angličtine a C1 v španielčine.

V súčasnosti je vo výcviku Solution Focused Coaching a poskytuje koučovanie v rôznych životných oblastiach.

Odborné skúsenosti nadobudla prostredníctvom rôznych pozícií. Začala ako jazyková asistentka na strednej škole v Madride. Následne bola projektovým manažérom pre prekladateľskú spoločnosť TEK. Učila v jazykovej akadémii v Madride a  pracovala ako učiteľka angličtiny na medzinárodnej škole Mirabal v Madride.

jazykova skola snv angličtina španielčina spisska nova ves Sonder School
jazykova skola snv angličtina španielčina spisska nova ves Sonder School

Sergio Salgado

Spoluzakladateľ Sonder School

Narodil sa v Seville v auguste 1974. Vyštudoval anglickú filológiu na Univerzite v Seville a dramatické umenie ESAD v Seville a Madride. Pracoval ako učiteľ angličtiny a dramatického krúžku v medzinárodnej škole Mirabal v Madride a ako školiteľ medzinárodnej spoločnosti MAECENAS, ktorá sa špecializuje na vzdelávanie na báze projektov, kooperatívne vzdelávanie, hodnotiace techniky a flipped classroom. Absolvoval posgraduálne štúdium v programe "Inovácie a metodológie aplikované na vzdelávanie"(Univerzita Salle v Madride), v ktorom neskôr pôsobil aj ako učiteľ. Je taktiež režisérom a dramatikom divadelnej spoločnosti TERCIO SENTIDO.

Jeho vášňou je vzdelávanie a inovácie. Z tohto dôvodu venuje veľkú časť svojho času vzdelávaniu učiteľov, pretože si myslí, že v ich rukách máme kľúč k zlepšeniu kvality vzdelávania.

jazykova skola snv angličtina španielčina spisska nova ves Sonder School