top of page

Jazykové kurzy
angličtiny a španielčiny 2024/25

Zápis sa uskutoční v SOBOTU
7. SEPTEMBRA 2024
od 9:00 do 11:00 hod.
(Obmedzený počet miest)

pexels-elevate-1267697.jpg

SKUPINOVÉ KURZY PRE DOSPELÝCH
Angličtina / Španielčina

  • kurzy pre začiatočníkov

  • kurzy pre mierne pokročilých

  • konverzačné kurzy

Jesenný semester: 16.9.2024 - 13.12.2024

Zimný semester: 7.1.2025 - 28.3.2025
 

Jarný semester: 31.3.2025 - 20.6.2025

55 minút / vyučovacia hodina

2x do týždňa

Cena: 230€ / semester

V prípade neúčasti na hodine sa hodina nenahradzuje. Materiál z hodiny Vám bude zaslaný na email.

Naším poslaním je, aby sa študenti naučili myslieť v cudzom jazyku, vyjadrovať názory, argumentovať, a takisto riešiť problémy, ktoré sa objavia pri komunikácii v cudzom jazyku.

Pracujeme na nástrojoch na zvládnutie a prekonanie možných strachov pri komunikácii a rozvoji emocionálnej inteligencie, ktorá je založená na 4 pilieroch:

​- Práca s emóciami

- Sebamotivácia

- Sociálne zručnosti

- Empatia

 

​Učenie je založené na konverzácii, tímovej práci a aktívnom počúvaní spolužiakov (max. 6 študentov v skupinke) a učiteľa, vždy v uvoľnenom a zábavnom prostredí. Používame všetky druhy materiálov, aby sme našim študentom pomohli učiť sa vlastným tempom: projekcie, audio, videá, gramatické cvičenia.

Všetci vieme, že gramatika je základnou súčasťou pri učení sa nového jazyka, a preto bude na našich hodinách prítomná vždy, ale príjemným, prirodzeným a praktickým spôsobom :)

 

Metóda Sonder Vás bude sprevádzať pri tom, aby ste sa jazyk naučili a zároveň si to aj užili.
 

Študenti nepoužívajú knihy. 55-minútové hodiny prebiehajú cez digitálne prezentácie (Keynote). Každý je autorom svojich poznámok, ktoré sú doplnené o materiál z hodiny, ktorý Vám zašleme na email.

bottom of page