IMG_5731.jpg

Sonder School sa zakladá na najnovších vyučovacích metódach a vzdelávacích nástrojoch (i-pady, projektory, interaktívne hry), ktoré podporia váš štýl učenia.

IMG_5717.jpg

Filozofia

Sonder School

V príjemnom vzdelávacom prostredí sa naučíte jazyk vlastným tempom a s potešením. Pomôžeme Vám rozvíjať zručnosti, ktoré Vám umožnia dosiahnuť úspechy v akejkoľvek životnej etape.