jazykova skola snv angličtina španielčina spisska nova ves Sonder School

Stanka Somorová

Spoluzakladateľka Sonder School

​Narodila sa v Spišskej Novej Vsi v decembri 1986. Vyštudovala Univerzitu Komenského v Bratislave, kde získala titul Magister v odbore učiteľstvo: anglický jazyk a literatúra/slovenský jazyk a literatúra.

Taktiež absolvovala Erasmus pobyt na univerzite v Jyväskylä (Fínsko), kde študovala medzikultúrnu komunikáciu. V súčastnosti si dokončuje titul Master v Aplikovanej anglickej lingvistike na univerzite UNED v Madride. Získala certifikát C2 v angličtine a C1 v španielčine.

Odborné skúsenosti nadobudla prostredníctvom rôznych pozícií. Začala ako jazyková asistentka na strednej škole v Madride. Následne bola projektovým manažérom pre prekladateľskú spoločnosť TEK. Učila v jazykovej akadémii v Madride a za posledných 6 rokov pracovala ako učiteľka angličtiny na medzinárodnej škole Mirabal v Madride.

jazykova skola snv angličtina španielčina spisska nova ves Sonder School
jazykova skola snv angličtina španielčina spisska nova ves Sonder School

Sergio Salgado

Spoluzakladateľ Sonder School

Narodil sa v Seville v auguste 1974. Vyštudoval anglickú filológiu na Univerzite v Seville a dramatické umenie ESAD v Seville a Madride. Pracoval ako učiteľ angličtiny a dramatického krúžku v medzinárodnej škole Mirabal v Madride a ako školiteľ medzinárodnej spoločnosti MAECENAS, ktorá sa špecializuje na vzdelávanie na báze projektov, kooperatívne vzdelávanie, hodnotiace techniky a flipped classroom. Absolvoval posgraduálne štúdium v programe "Inovácie a metodológie aplikované na vzdelávanie"(Univerzita Salle v Madride), v ktorom neskôr pôsobil aj ako učiteľ. Je taktiež režisérom a dramatikom divadelnej spoločnosti TERCIO SENTIDO.

Jeho vášňou je vzdelávanie a inovácie. Z tohto dôvodu venuje veľkú časť svojho času vzdelávaniu učiteľov, pretože si myslí, že v ich rukách máme kľúč k zlepšeniu kvality vzdelávania.

jazykova skola snv angličtina španielčina spisska nova ves Sonder School

Pracujte s nami.

Pošlite nám Váš životopis.

  • Twitter Social Icon
  • Sonder School
  • Sonder School
  • YouTube Sonder School

info@sonderschool.sk

0948 954 067

Spišská Nová Ves (Slovensko)